“کنترل برد ماینر” یکی از مهم ترین بخش های سخت افزاری ماینر می باشد که وظیفه فرمان دادن و ایجاد هماهنگی بین اجزای مختلف ماینر مانند هشبرد ها ،پاور، فن ها و غیره را دارد.