ماینر اصطلاحی است که برای دستگاه هایی که استخراج ارزهای دیجیتال را انجام می دهند و باعث درامد زایی دلاری می شوند گفته می شود.