• لوتوس بیت

    مرکز خدمات تخصصی استخراج ارزهای دیجیتال

خدمات

خدمات نصب و راه اندازی فارم

آموزش استخراج

ــــــــــــــــــــ

امور مشتریان

پشتیبانی و امور مشتریان

مشاوره در سرمایه گذاری

ــــــــــــــــــــ

تعمیر ماینر

تعمیر هشبرد٬پاور و کنترل برد

تعویض قطعات

ــــــــــــــــــــ

مانیتورینگ فارم

تنها شرکت ارایه دهنده  خدمات مانیتورینگ.بدون حضور در فارم٬ماینرها را کنترل کنید.

ــــــــــــــــــــ

فروشگاه

انواع ماینر٬ قطعات ماینر و تجهیزات مورد نیاز ماینینگ

ــــــــــــــــــــ

آموزش استخراج

آشنایی با ماینینگ

معرفی ماینرها

تعمیر و عیب یابی ماینر

معرفی ارزهای دیجیتال

محاسبه سوداوری استخراج